fuktanalyse.no

 

 

Skjulte feil og mangler kan ramme enhver som eier eller kjøper en eiendom. Viser til bildene. Utvendig  på huset tyder ingenting på synlige fuktskader. Innvendig har det utviklet seg saltutslag bak listverk og under  parketten.

 

Norske byggetradisjoner har i liten grad hatt fokus på konsekvensene av  hvordan årets ulike værforhold og innvendig brukstemperatur påvirker bygningskonstruksjonene. Fukt i bygninger kan gi mange ulike skjebner som utarter seg i helseplager og dårlig bomiljø. Å investere i et "friskt hjem" økes livskvaliteten til familien og husets verdi. Ved oppussing, rehabilitering og bruksendring kan det være viktig å foreta en fuktanalyse. Dette for tidligst mulig å oppdage og forebygge vond lukt, mugg, saltutslag osv. Et såkalt "sykt bygg syndrom".      

Fuktskader på bygg kan sees ved rengjøring eller når en flytter på møbler, fjerner lister osv. De fleste fuktskader i veggkostruksjonen skjer under terreng i underetasje og utvikler seg langsomt.

Tar du vare på dine verdier som familie, hjem og investering?

Et stort næringsbygg hvor tak isolasjon har krympet fra gesimsen.

 

En byggning påvirkes av været og av bruksområdet, det vil si utetemperatur og relativ luftfuktighet (RF) og av innetemperatur og RF. En kan synligjøre årsaksammenhengen til dannelse av fukt mellom  sjiktene  i bygningskonstruksjon med å utføre fuktanalyse. Jeg har verktøy, erfaring og kompetanse som byggmester og takstmann.  Ved konsultasjon vil det medfølge skriftlig veiledning og dokumentasjon.

Byggmester og takstmann

Gunnvald Harila

Kontoradresse: Skattøraveien 40 Tromsø

Telefon: 95 08 16 85

E-post: harila@fuktanalyse.no

Fagkunnskap om fukt gir trygghet og tar vare på dine verdier!